Newcomer entrepreneur

Entrepreneur na bagong dating

Magsimula o bumili ng negosyo bilang bagong immigrant sa Canada

Ang BDC ang tanging Canadian bank na eksklusibong nakatuon sa mga entrepreneur. Nagbibigay kami ng mga serbisyo sa pagpopondo at pagpapayo sa mga maliliit at katamtaman ang laking negosyo sa bawat yugto ng paglago – kasama ang access sa mga tamang tool at resource, tulad ng pagsasanay, networking, mga partnership, at higit pa.

Matuto pa tungkol sa BDC

Magtagumpay bilang bagong dating na entrepreneur

May karanasang may-ari ng negosyo o hindi, tumutulong ang BDC sa mga immigrant na harapin ang mga karaniwang hamon ng pagtatayo ng negosyo sa Canada.

  • May kaunti o walang credit history
  • Limitadong kaalaman sa environment ng lokal na negosyo
  • Mga hadlang na pangkultura at wika

Maka-access ng $25,000 hanggang $50,000 para palakihin ang iyong kompanya ngayon

Walang kasaysayan ng kredito? Okey lang iyan--itanong ang tungkol sa aming Pautang sa Baguhang Negosyante*.

Mag-apply

*Aaprubahan pa.

Eligible ka kung ikaw ay:

  • Nagpapalakad ng negosyo nang di-kukulangin sa 12 buwan at ikaw ay kumikita
  • Nag-immigrate sa Canada wala pang limang taon ang nakaraan
  • May permanent residence status o protected person status
  • May business plan na talagang maisasagawa

Karagdagang mga opsyon sa pananalapi

FUTURPRENEUR CANADA

Pinapalakad mo ang iyong negosyo nang wala pang 12 buwan at ikaw ay kumikita

Ang mga negosyanteng nasa 18 hanggang 39-taong-gulang ay maaaring eligible para sa hanggang $60,000 at para sa dalawang taong mentoring.

KAILANGAN MO BA NG MAHIGIT SA $50,000?

Pinapalakad mo ang iyong negosyo nang di-kukulangin sa 12 buwan at ikaw ay kumikita

Financing na iaakma sa iyong mga pangangailangan

Para sa karagdagang impormasyon

Pag-aari ng isang negosyo bilang bagong immigrant sa Canada

Matutunan ang tungkol sa pagsisimula ng negosyo sa Canada

illustration of a stack of paper with the letters A and Z on the top sheet

Glosaryo

Maging pamilyar sa terminolohiya

I-browse ang glosaryo para matutunan ang mga termino sa negosyong madalas gamitin sa Canada.

Gamitin ang glosaryo

ARTIKULO

3 tip sa mga bagong dating na nagsisimula ng negosyo

Malampasan ang mga hamong kinakaharap ng mga bagong immigrant

Magbasa pa

ARTIKULO

Iwasan ang karaniwang pagkakamali sa pagbuo ng business plan

Bumuo ng planong gumagana

Magbasa pa

ARTIKULO

Mga itatanong bago magsimula ng negosyo

Handa ka na ba sa entrepreneurship?

Magbasa pa

Tool

Paano sumulat ng business plan

Tiyaking sinusuportahan nito ang iyong aplikasyon sa pangungutang at magagamit na management tool

Magbasa pa

e-Learning

Paano magsisimula ng negosyo

Sulitin ang aming mga video clip at praktikal na payo para masimulan mo ang iyong negosyo.

Mag-enroll ngayon. Libre ito.

woman opening her shop, flipping a sign to Open
Your privacy

BDC uses cookies to improve your experience on its website and for advertising purposes, to offer you products or services that are relevant to you. By clicking ῝I understand῎ or by continuing to browse this site, you consent to their use.

To find out more, consult our Policy on confidentiality.